logo
首页  教师名录  会计学系  讲师

教授详情

易智敏

讲师

             系别:会计学系
             办公电话:
             手机:18126821913
             Email:cincinal@foxmail.com
             办公地址:

教师简介科学研究主讲课程

教师简介:

易智敏,女,华南农业大学经济管理学院讲师,高级会计师,注册会计师,注册税务师,惠州市审计局财务咨询专家。

工作经历:

2013年7月至2021年7月,华南农业大学财务处,高级会计师

2021年7月至今,华南农业大学经济管理学院,讲师

教育背景:

(1)2004年9月~2008年7月,中央财经大学,本科 

(2)2010年9月~2013年7月,华南农业大学,硕士