logo
首页  教师名录  会计学系  副教授

教授详情

陈晓敏

副教授

             系别:会计学系

             办公电话:
             手机:
             Email:cocominmin@163.com
             办公地址:经管楼812

教师简介科学研究主讲课程

教师简介:

  1. 暨南大学财务管理博士,主要研究领域:上市公司会计信息披露及投融资决策,已在《外国经济与管理》《证券市场导报》等杂志上发表论文十来篇。

  2. 讲授课程:《会计学原理》、《中级财务会计》、《管理会计》、《国际会计》、《高级财务会计》等


工作经历:

教育背景: