logo
首页  教师名录  会计学系  副教授

教授详情

于健南

副教授

             系别:会计学系

             办公电话:
             手机:
             Email:Yjn912@126.com
             办公地址:

教师简介科学研究主讲课程

教师简介:

工作经历:

  1. 2003年—    华南农业大学经济管理学院会计系副教授

教育背景:

  1. 2006年—2009年   暨南大学管理学院,会计学博士